Znak recyklace
Třiď-
odpad
.falconis.cz

Třídění odpadu

Co je komunální odpad?

Tetno pojem označuje směs různých odpadů vznikajících na území obce. Zahrnuje odpady z domácností, živnostníků, údržby městské zeleně apod.

Co je to bioodpad?

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad z domácností (zbytky zeleniny, ohryzky, slupky) a obcí (údržba zeleně - větve, posekaná tráva). Buďto se používá kompostováním na hnojivo, úrodnou půdu. Nebo v bioplynových stanicích se zachytává unikající metan, který je využíván jako zdroj energie.

Co je to inertní odpad?

Odpad, který nevykazuje biologickou aktivitu - nehnije, nerozkládá se. Jsou to hlavně odpady ze staveb nebo sklo.

Co je to kazeta skládky?

Skládka se plní postupně po tzv. kazetách. Kazeta je vybavena odvodňovací a odplyňovací soustavou. Po naplnění odpadem se tzv. rekultivuje.

Co je to zelený bod?

Ochranná známka systému EKO-KOM. Může ji používat pouze výrobce, který zaplatil za recyklaci obalů do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci = takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do příslušného barevného kontejneru!Recyklace pouhých 670 hliníkových plechovek stačí k výrobě jednoho bicyklu.

Od roku 2007 spravuje Falco. Aktualizováno v červenci 2015.
Básně - Fotovoltaika - Taháky do školy