Znak recyklace
Třiď-
odpad
.falconis.cz

Kam s tím ... ?

Níže je seznam věcí - některé se dají recyklovat, některé ne. Ke každé položce je napsáno, kam patří:

Autovraky
Určená autovrakoviště, některé části do kovošrotů.
CD nosiče
Směsný odpad.
CD - plastový obal
Kontejner na plasty.
Elektrotechnika
Počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony, kabely - prodejce, sběrný dvůr.
Chemikálie, motorové oleje a barvy
Sběrný dvůr nebo speciální automobil pro mobilní sběr nebezpečných odpadů. Pozor, jde o NEBEZPEČNÝ ODPAD!
Plasty, plastové sáčky a tašky ("igelity")
Kontejner na plasty.
Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo
Směsný odpad.
Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka, alobal
Ve větším množství sběrné dvory, kovošroty nebo směsný odpad.
Léky
Lékárna.
Oblečení
Charitativní společnosti.
Pneumatiky
Prodejce, sběrný dvůr.
Polystyren pěnový
Kontejner na plasty.
Stavební sutě
Sběrný dvůr (je nutné vždy zjistit, jaké množství je od občanů odebíráno v konkrétním dvoře).
Železný šrot
Výkupny druhotných surovin, kovošroty, sběrný dvůr.
Od roku 2007 spravuje Falco. Aktualizováno v červenci 2015.
Básně - Fotovoltaika - Taháky do školy